หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 221 28 ส.ค. 2557
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 222 28 ส.ค. 2557
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 223 28 ส.ค. 2557
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 311-312 28 ส.ค. 2557
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 313-314 28 ส.ค. 2557
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 323-324 28 ส.ค. 2557
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 2 28 ส.ค. 2557
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 2 28 ส.ค. 2557
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน อาคาร 1 ห้องประชุม 28 ส.ค. 2557
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน อาคารเรียน ชั้นบน 28 ส.ค. 2557
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน อาคารเรียน ชั้นล่าง 28 ส.ค. 2557
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 614 28 ส.ค. 2557
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 621 28 ส.ค. 2557
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 622 28 ส.ค. 2557
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 623 28 ส.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]