ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 9  
13 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 9  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 14  
20 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 14  
21 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 14  
22 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 22  
28 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 22  
29 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านเปือยขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 29  
36 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านสามัคคี2 สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 36  
40 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 36  
41 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 36  
42 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 36  
43 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 43  
47 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 43  
48 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 43  
49 โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 49  
51 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านกะแอก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 52  
56 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 52  
57 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 52  
58 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 52  
59 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 52  
60 โรงเรียนหินตั้งพิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 60  
61 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน