ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 81.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 79.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 79.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. เลย เขต 3 79.5 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบึงพญาปราบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 78.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78.25 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านม่วงแยก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76.75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 76.75 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.5 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ยโสธร เขต 1 74.5 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบ่อดิน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 74.25 เงิน 26  
27 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต 2 73.75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.75 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 73.75 เงิน 28  
31 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 73.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72.5 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 71.5 เงิน 34  
35 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 70.25 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านกวางดีด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 66.25 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 65.5 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน