ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.9 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.1 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.3 ทอง 11  
12 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.9 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.1 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.6 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.7 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.6 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ 77.3 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.1 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาฮี สพป. สกลนคร เขต 3 76.4 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76.1 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.4 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 74.6 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.9 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.6 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 73.5 เงิน 26  
27 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร สพป. อุดรธานี เขต 2 70.5 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68.7 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 68.2 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64.4 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 63.1 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 56.9 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา สพป. มุกดาหาร 55.8 เข้าร่วม 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน