ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 95.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.9 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 88.18 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 87.7 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ 87.65 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.58 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.45 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.93 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.8 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.68 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 86.58 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.28 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.1 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.98 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 85.95 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 85.93 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.9 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านคำเลาะ สพป. อุดรธานี เขต 3 85.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.65 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" สพป. สกลนคร เขต 1 85.55 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 85.55 ทอง 28  
30 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 85.53 ทอง 30  
31 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.45 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.45 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านเล้า สพป. เลย เขต 2 85.45 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.2 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.83 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.8 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 84.8 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.68 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.63 ทอง 39  
40 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.6 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.55 ทอง 41  
42 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 84.48 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.35 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 84.2 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.88 ทอง 45  
46 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.7 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านนาซอ สพป. สกลนคร เขต 3 83.45 ทอง 47  
48 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 82.88 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 82.85 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.78 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.53 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.28 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.25 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.85 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79.8 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.45 เงิน 56  
57 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77.85 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ขอนแก่น เขต 4 77.13 เงิน 58  
59 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 75.7 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน