ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเมา สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 89.2 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สพป. มุกดาหาร 87.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.2 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 85.4 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ สพป. สกลนคร เขต 3 85.4 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.4 ทอง 17  
20 โรงเรียนน้อมเกล้า สพป. ยโสธร เขต 2 85.2 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนสมฤทัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.2 ทอง 22  
23 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.2 ทอง 22  
24 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.2 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 25  
28 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม สพป. อุดรธานี เขต 2 83.8 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.8 ทอง 28  
30 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 83.6 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.4 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.4 ทอง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.2 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก สพป. ยโสธร เขต 1 82.8 ทอง 34  
35 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82.8 ทอง 34  
36 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.6 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.6 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 82.6 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.6 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 82.4 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.4 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.2 ทอง 42  
43 โรงเรียนกาฬสินธุ์วิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 81.8 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.4 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.8 ทอง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.8 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.6 ทอง 49  
50 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.1 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านเล้า สพป. เลย เขต 2 79.6 เงิน 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.2 เงิน 52  
53 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.2 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต 3 79 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77.8 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 76.4 เงิน 58  
59 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 76.2 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. ขอนแก่น เขต 3 73.2 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 73.2 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน