ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 1 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 91.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง สพป. นครพนม เขต 2 88.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปางไม้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. บึงกาฬ 83.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.5 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 77.5 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 76.5 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 75.5 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 74.5 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 73.5 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.9 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72.89 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.7 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.5 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70.5 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 65.5 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 64.9 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.5 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64.2 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 64 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป. มุกดาหาร 63.7 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 63.5 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 63.3 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 63.2 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 63 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 62.9 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 62.8 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 62.7 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 62.5 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 61.9 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 61.7 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 61.5 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 60.5 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60.2 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 60.1 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 3 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน