ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 92.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเปือยขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง สพป. มุกดาหาร 84.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 80.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78.8 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาลหนองแก สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.6 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 78.4 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.3 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 1 78.2 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.6 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.4 เงิน 21  
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 76.4 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านตาลวก สพป. สุรินทร์ เขต 3 76.2 เงิน 23  
24 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.6 เงิน 25  
26 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75.4 เงิน 26  
27 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.8 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.6 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.4 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.2 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สพป. บึงกาฬ 72.8 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านนาเก็น2 สพป. อุดรธานี เขต 4 72.6 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72.4 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 72.2 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71.8 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 71.6 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.4 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 71.2 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านนาสีใส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 70.4 เงิน 44  
45 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 68.8 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 68.6 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น สพป. ยโสธร เขต 1 68.4 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 68.2 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 68 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 67.8 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 67.6 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน สพป. อุดรธานี เขต 3 67.4 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67.2 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 67 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 66.8 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านจิก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66.6 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 66.4 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 66.2 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 66 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65.8 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65.6 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน