ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 91.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 84.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 84.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.66 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 81.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.33 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 80.66 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.66 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 2 78.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.33 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 77.33 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" สพป. อุดรธานี เขต 2 77.33 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76.66 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75.66 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72.66 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 72.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป. บึงกาฬ 70.66 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 70.33 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน