ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.2 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.56 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. อุดรธานี เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 81.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สพป. มุกดาหาร 80.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านชีวึก สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 80.3 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.3 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 80.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 80.1 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.1 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 79.1 เงิน 25  
26 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78.9 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 78.9 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 78.8 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.8 เงิน 29  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.4 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.4 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78.4 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.3 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 78.1 เงิน 35  
36 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77.6 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 77.5 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.3 เงิน 39  
40 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.2 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 77.1 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77 เงิน 42  
45 โรงเรียนบ้านช่อผกา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76.8 เงิน 45  
46 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.6 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76.6 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 75.8 เงิน 49  
50 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 75.4 เงิน 50  
51 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74.8 เงิน 52  
53 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.2 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. ยโสธร เขต 1 74 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.8 เงิน 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 73.7 เงิน 57  
58 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73.4 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 สพป. อุดรธานี เขต 1 73.2 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 73.1 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองไศล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 71.7 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน