ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนกาฬสินธุ์วิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 10  
16 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 10  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 10  
18 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 10  
19 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 19  
22 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 19  
23 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 19  
24 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน 25  
27 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 25  
28 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79 เงิน 25  
29 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 25  
30 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 79 เงิน 25  
31 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 31  
35 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 31  
36 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 31  
37 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 31  
38 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 31  
39 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 31  
40 โรงเรียนเทศบาล 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78 เงิน 31  
41 โรงเรียนบ้านกุดรู สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 41  
45 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 41  
46 โรงเรียนบ้านสนวน สพป. สุรินทร์ เขต 3 77 เงิน 41  
47 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 41  
48 โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 41  
49 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 41  
50 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 50  
52 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 50  
53 โรงเรียนเขาวงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน 53  
54 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านดงก้อม สพป. นครพนม เขต 1 67 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 67 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 65 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน