ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลทองสตา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.5 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 84.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบ้านทับบา สพป. ขอนแก่น เขต 3 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ยโสธร เขต 2 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนบ้านฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนมงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนมารีพิทักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนศรีเทพบาล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนหนองตอวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง สพป. ยโสธร เขต 1 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน