ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. เลย เขต 1 51 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 49 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. ยโสธร เขต 1 48 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนหนองไฮวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 48 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 47 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 47 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 46 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป. อุดรธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 46 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 46 เข้าร่วม 19  
24 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 45 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 45 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 44 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 44 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 44 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 44 เข้าร่วม 26  
30 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 44 เข้าร่วม 26  
31 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 43 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 42 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านคำแมด สพป. ขอนแก่น เขต 4 42 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 42 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 42 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 42 เข้าร่วม 32  
37 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 42 เข้าร่วม 32  
38 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 41 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 41 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 40 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 40 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 39 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 4 39 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 38 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 38 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 37 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 36 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 36 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 36 เข้าร่วม 47  
50 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 36 เข้าร่วม 47  
51 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 36 เข้าร่วม 47  
52 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 35 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 34 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 34 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 34 เข้าร่วม 53  
56 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 34 เข้าร่วม 53  
57 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 33 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 32 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 28 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน