ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเรียม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. อุดรธานี เขต 1 84.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.75 ทอง 8  
10 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.25 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.25 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.25 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกโจด สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.75 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.75 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.5 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.5 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคำเขือง สพป. มุกดาหาร 80.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.25 ทอง 24  
25 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 79.5 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านเลียบ สพป. ยโสธร เขต 1 79.5 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 79.25 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 78.75 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.5 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 78.25 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บึงกาฬ 78.25 เงิน 33  
35 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 78.25 เงิน 33  
36 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.25 เงิน 33  
37 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.25 เงิน 33  
38 โรงเรียนบ้านวังเวียง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านธรรมษา สพป. สุรินทร์ เขต 2 77.5 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) สพป. สกลนคร เขต 1 77.5 เงิน 39  
41 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 77.5 เงิน 39  
42 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.5 เงิน 39  
43 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.5 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.5 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75.5 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75.5 เงิน 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.5 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. อุดรธานี เขต 2 73.5 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 73.25 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 73.25 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 72.75 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 71.25 เงิน 55  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 68.75 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67.75 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 - -  
60 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน