ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 92.7 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 92.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.4 ทอง 5  
7 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.1 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 91.1 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.9 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.2 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 90.2 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.2 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 90.2 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.1 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.9 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.5 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.2 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.9 ทอง 21  
22 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 88.5 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.4 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.3 ทอง 25  
26 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.8 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.7 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.7 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ สพป. ยโสธร เขต 1 86.5 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 86.5 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านปอพาน สพป. อุดรธานี เขต 3 86.3 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.8 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.8 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.4 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.4 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.1 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.9 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ สพป. นครพนม เขต 1 84.3 ทอง 38  
39 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.8 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 83.2 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.1 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 42  
43 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 82.5 ทอง 43  
44 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.8 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 80.8 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 80.8 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 77.3 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านนาดง สพป. บึงกาฬ 77.3 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71.5 เงิน 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน