ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 95.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 93.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.61 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 92.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 90.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.8 ทอง 15  
17 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.8 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.2 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านบาระแนะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.4 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 86.8 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.2 ทอง 24  
25 โรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป. อุดรธานี เขต 3 85.8 ทอง 25  
26 โรงเรียนขุมเงิน สพป. ยโสธร เขต 1 85.6 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.6 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านลอมคอม สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.6 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.6 ทอง 26  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.8 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.2 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.8 ทอง 32  
33 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 82.2 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.8 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.2 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.8 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 77.4 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  
40 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน