ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 95.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียน บ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.75 ทอง 5  
7 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.37 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90.62 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 89.62 ทอง 9  
10 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 85.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.37 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 82.62 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 82.37 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.87 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 81.25 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 80.62 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.62 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.12 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 76.62 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.5 เงิน 31  
32 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 76.25 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 76.12 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75.25 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.12 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.87 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.62 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74.37 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. ยโสธร เขต 1 74.25 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 74 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 73.87 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.75 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.12 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 70.87 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 70.37 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70 เงิน 47  
48 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 68.62 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 64.37 ทองแดง 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน