ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สพป. บึงกาฬ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง 4  
9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 4  
10 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง 4  
11 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง 12  
15 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 16  
19 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 16  
20 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านมะกรูด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 20  
24 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 20  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 25  
31 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 25  
32 โรงเรียนเมืองอารัมย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 25  
33 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 33  
36 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนนางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านนาคลอง สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 40  
41 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 48  
49 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 77 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
56 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
57 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 - -  
58 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน