ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 96.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 92.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 91.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 91.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านผือฮี สพป. ยโสธร เขต 1 91.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.25 ทอง 10  
12 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 90.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย สพป. ยโสธร เขต 2 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 87.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. เลย เขต 2 87.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง สพป. อุดรธานี เขต 3 86.75 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.5 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 86.5 ทอง 26  
28 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.5 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.25 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.25 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 31  
32 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.5 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.5 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.5 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.25 ทอง 37  
38 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.25 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.5 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านแทรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.5 ทอง 41  
43 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 83.25 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านท่ายม สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 44  
46 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.75 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.25 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.75 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.75 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.5 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.5 ทอง 50  
52 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 81.5 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สพป. อุดรธานี เขต 1 81.25 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 80.75 ทอง 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 80.5 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน