ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 92.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหงษาวดี สพป. อุดรธานี เขต 3 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. มุกดาหาร 90.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 89.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.5 ทอง 20  
21 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนเสมาสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.5 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.25 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.75 ทอง 27  
28 โรงเรียนนามูลวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.5 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.25 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 85.75 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.5 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 85.25 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.75 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 84.5 ทอง 36  
37 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 84.25 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) สพป. เลย เขต 2 83.75 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองพญา สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.5 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.25 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านทันสมัย สพป. นครพนม เขต 1 82.75 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ สพป. ยโสธร เขต 2 82.5 ทอง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.25 ทอง 45  
46 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.75 ทอง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 81.5 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป. เลย เขต 1 81.25 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านนาคลอง สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.75 ทอง 51  
52 โรงเรียนศาลาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.5 ทอง 52  
53 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.25 ทอง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.75 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 79.5 เงิน 56  
57 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79.25 เงิน 57  
58 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 58  
59 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 77.75 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.5 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน