ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
13 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 4  
14 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 4  
15 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 4  
16 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 4  
17 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 17  
24 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 17  
25 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านผือฮี สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 25  
31 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 25  
32 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 25  
33 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 25  
34 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 25  
35 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 35  
40 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 35  
41 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 35  
42 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 35  
43 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 35  
44 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 35  
45 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 45  
49 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 45  
50 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 45  
51 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 51  
53 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 51  
54 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 77 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -  
56 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน