ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 90.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 88.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.75 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.5 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.5 ทอง 18  
20 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.25 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 85.75 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.5 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.25 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.75 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.75 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 84.5 ทอง 27  
28 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.25 ทอง 28  
29 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.75 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.75 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 83.5 ทอง 31  
32 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 83.5 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.5 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.5 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 82.25 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.75 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.75 ทอง 37  
39 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.5 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 80.5 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 79.75 เงิน 41  
42 โรงเรียนขุมเงิน สพป. ยโสธร เขต 1 79.25 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.75 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.25 เงิน 44  
45 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77.75 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.75 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.5 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.5 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 77.5 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.75 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.75 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76.5 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านกุดขนวน สพป. อุดรธานี เขต 2 75.25 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.5 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน