ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 78.8 เงิน 8  
10 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 78.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 75.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.8 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 74.6 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. หนองคาย เขต 2 74.4 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 73.4 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.4 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.2 เงิน 22  
23 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 73.2 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 72.25 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.2 เงิน 25  
26 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 71.8 เงิน 26  
27 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.4 เงิน 27  
28 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.2 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. นครราชสีมา เขต 6 69.2 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.6 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67.4 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 66.6 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 66.4 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา2 สพป. อุดรธานี เขต 4 66.2 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนอ่งหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 65.4 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว สพป. อุดรธานี เขต 1 65.2 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 65.2 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 2 63.6 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 63.4 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 62.6 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านสนบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 62.4 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 62.25 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านท่าสีไค สพป. บึงกาฬ 57 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 55 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 54 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว สพป. ยโสธร เขต 1 54 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 54 เข้าร่วม 49  
52 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 54 เข้าร่วม 49  
53 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ สพป. มุกดาหาร 53 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก สพป. ขอนแก่น เขต 3 53 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 53  
56 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 4 52 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 52 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 52 เข้าร่วม 56  
59 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 51.4 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 51 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 50 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน