ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 5  
8 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านสองคร สพป. ยโสธร เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน