ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 30  
32 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร สพป. อุดรธานี เขต 2 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา สพป. มุกดาหาร 63 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี สพป. เลย เขต 1 - -  
35 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน