ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 88.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 7 71.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน