ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 7  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 86 ทอง 17  
20 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 17  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21  
27 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 27  
34 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 27  
35 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 27  
36 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านดงหลบ สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 83 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 36  
42 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 36  
43 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 36  
44 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 3 83 ทอง 36  
45 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 36  
46 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านสะกาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 46  
51 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 46  
52 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  
53 โรงเรียนหัวสระวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน