ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียน บ้านหนองนาเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 4  
8 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านโคกระเหย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 9  
15 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 9  
16 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 9  
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 9  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านนาเหล่า สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 18  
24 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 18  
25 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 18  
26 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 18  
27 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 18  
28 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 18  
29 โรงเรียนบ้านขะยุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 29  
36 โรงเรียนบ้านไฮเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 29  
37 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 29  
38 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 29  
39 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 29  
40 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 29  
41 โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านบะแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 41  
48 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 41  
49 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านสีโค สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 49  
53 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 49  
54 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 49  
55 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 49  
56 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 49  
57 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 49  
58 โรงเรียนบ้านโนนกู่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 49  
59 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 81 ทอง 49  
60 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 49  
61 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน