ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.9 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 92.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.48 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.36 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 90.54 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 90.4 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านช่อผกา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.1 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 89.68 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 89.54 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 89.42 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 89.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.8 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.8 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.5 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.1 ทอง 22  
23 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.1 ทอง 22  
24 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 87.9 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.7 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.6 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 87.48 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.4 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ 87.32 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 87.22 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 87.2 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.1 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.6 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.44 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 86.42 ทอง 35  
36 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.42 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.4 ทอง 37  
38 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 86.4 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านนาดินดำ สพป. เลย เขต 1 86.22 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.18 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.1 ทอง 41  
42 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.94 ทอง 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.9 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.8 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.6 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.6 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.54 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 85.5 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.5 ทอง 48  
50 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.5 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.42 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.3 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.8 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 2 84.8 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 84.6 ทอง 55  
56 โรงเรียน บ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.5 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.2 ทอง 57  
58 โรงเรียนวัดปทุมคงคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.04 ทอง 58  
59 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.4 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 82.2 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน