ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร สพป. อุดรธานี เขต 3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.66 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.33 ทอง 13  
16 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 85.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า สพป. เลย เขต 2 84.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 83.5 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 82.67 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.67 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.67 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. อุดรธานี เขต 2 82.67 ทอง 29  
34 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 82.67 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.67 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 81.33 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.33 ทอง 38  
40 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.33 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 80.67 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 42  
44 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79.67 เงิน 44  
46 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 5 79.67 เงิน 44  
47 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.33 เงิน 47  
48 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.67 เงิน 50  
51 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78.33 เงิน 51  
52 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 77.33 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 - -  
59 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน