ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน สพป. อุดรธานี เขต 4 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนบ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน สพป. ขอนแก่น เขต 4 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป. อุดรธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. เลย เขต 1 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน