ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 41 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 41 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 41 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 41 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองโคลน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 40 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 40 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 39 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 39 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 39 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 39 เข้าร่วม 17  
21 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 38 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน สพป. นครราชสีมา เขต 7 38 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 38 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 38 เข้าร่วม 21  
25 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 37 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 37 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 37 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 36 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 36 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 35 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 35 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 34 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 34 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนพิชญวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 34 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนหนองแหน สพป. ยโสธร เขต 2 34 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 34 เข้าร่วม 32  
37 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 34 เข้าร่วม 32  
38 โรงเรียนบ้านโพนไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 33 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลธีรา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 33 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 32 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 32 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 32 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 32 เข้าร่วม 40  
44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 32 เข้าร่วม 40  
45 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 32 เข้าร่วม 40  
46 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 32 เข้าร่วม 40  
47 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 31 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 31 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 30 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 30 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 29 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 29 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 2 28 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 28 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนวาสนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 27 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สพป. ขอนแก่น เขต 4 26 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 26 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนซำพร้าว สพป. เลย เขต 2 24 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 24 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์2 สพป. อุดรธานี เขต 4 21 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 20 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน