ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์วิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป. เลย เขต 1 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฉนวน(อ.เกษตร) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.75 ทอง 6  
8 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.25 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 82.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 81.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกะทะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.25 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บึงกาฬ 81.25 ทอง 15  
18 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 81.25 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านซับคะนิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.75 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.75 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80.5 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.5 ทอง 22  
24 โรงเรียนหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.5 ทอง 22  
25 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 80.5 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.25 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.25 ทอง 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 28  
34 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 28  
35 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 28  
36 โรงเรียนบ้านผาทอง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 28  
37 โรงเรียนบ้านหนองร้าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 28  
38 โรงเรียนบ้านโพนหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 28  
39 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 28  
40 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 28  
41 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 28  
42 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 78.75 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.75 เงิน 42  
44 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 78.25 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.75 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 76.75 เงิน 45  
47 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 76.75 เงิน 45  
48 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 74.25 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 73.75 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.25 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.25 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านบักดอก สพป. สุรินทร์ เขต 3 72.75 เงิน 52  
53 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71.75 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70.75 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) สพป. อำนาจเจริญ 70.33 เงิน 55  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70 เงิน 56  
57 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน