ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่นาดี สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.5 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.5 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.25 ทอง 7  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 86.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 85.25 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.75 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 84.5 ทอง 20  
21 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง สพป. ยโสธร เขต 1 84.5 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 84.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.5 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.5 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.25 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.5 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.5 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.5 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.25 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.25 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.75 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 80.75 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.5 ทอง 36  
37 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.25 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.25 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 80.25 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 80.25 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.25 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80.25 ทอง 37  
43 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 78.5 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.5 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านโคกกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78.5 เงิน 46  
49 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.5 เงิน 46  
50 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 76.75 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 76.75 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76.5 เงิน 53  
54 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 75.75 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 75.5 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 73.75 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 52.5 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 0 เข้าร่วม  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 กรรมการตัดสินแจ้งการเปลี่ยนตัวไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ สพฐ.

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน