ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาด สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านธาตุ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 4  
9 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนประชารัฐวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 19  
22 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 19  
23 โรงเรียนโนนสูงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 19  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านร่อนทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 24  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 28  
33 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 28  
34 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 28  
35 โรงเรียนเขาวงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 28  
36 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 28  
37 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป. ยโสธร เขต 1 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า สพป. ยโสธร เขต 2 78 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านประดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 39  
43 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 39  
44 โรงเรียนบ้านหนองห่าน สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 39  
45 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 45  
48 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 45  
49 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 45  
50 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 45  
51 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 51  
54 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 54  
55 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 54  
56 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 54  
57 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 57  
58 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 73 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 73 เงิน 59  
61 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 70 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน