ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 88.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 87.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.5 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 87.5 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 82.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.25 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.5 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70.75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70.5 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 68.5 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 67.5 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67.25 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -  
29 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 - -  
30 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน