ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 4  
11 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกวางดีด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 11  
19 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านโคกเล้า สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนนาคูณวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 27  
29 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุดรธานี เขต 1 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 77 เงิน 38  
42 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน