ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 93.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 90.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.4 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.4 ทอง 9  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.4 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.8 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 87.6 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86.4 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 85.8 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.8 ทอง 21  
23 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.6 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.4 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหูทำนบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.4 ทอง 24  
26 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 85.4 ทอง 24  
27 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 85.2 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.6 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.4 ทอง 31  
32 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.2 ทอง 32  
33 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 83.6 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.4 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.4 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 83.4 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.2 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.6 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.2 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 81.2 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 80.8 ทอง 43  
44 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.6 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.2 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 80.2 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.4 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.4 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.4 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 77.8 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73.6 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 69.8 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 68.8 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 68.8 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 67.2 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน