ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 7  
11 โรงเรียนมารีพิทักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหายโศก2 สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป. นครราชสีมา เขต 5 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 71 เงิน 22  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 25  
27 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 70 เงิน 25  
28 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านปลาโด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 62 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 48 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 48 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 48 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 48 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 47.8 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนมงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 47.8 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 47.8 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 47.8 เข้าร่วม 41  
45 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 47.4 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 47.2 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 47.2 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 46.2 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 45.6 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 45.2 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 45.2 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 45.2 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 45 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 45 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 44.2 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. สกลนคร เขต 2 44 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา สพป. เลย เขต 1 42.8 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว สพป. ยโสธร เขต 1 42.2 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 41.6 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 41.4 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 40.8 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน