ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก สพป. เลย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91.5 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.5 ทอง 7  
10 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.5 ทอง 7  
11 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.5 ทอง 7  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 90.5 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.5 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.5 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 90.5 ทอง 17  
22 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.5 ทอง 17  
23 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.5 ทอง 17  
24 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 24  
26 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 24  
27 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 24  
28 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 24  
29 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.5 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.5 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป. อุดรธานี เขต 3 89.5 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.5 ทอง 29  
33 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 89.5 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านคำฮี สพป. ยโสธร เขต 1 88.5 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 88.5 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 88.5 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.5 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.5 ทอง 39  
44 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.5 ทอง 39  
45 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 45  
46 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 45  
49 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 45  
50 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 87.5 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.5 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.5 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.5 ทอง 50  
54 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.5 ทอง 50  
55 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 87.5 ทอง 50  
56 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 87.5 ทอง 50  
57 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.5 ทอง 50  
58 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 79 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) สพป. ขอนแก่น เขต 3 79 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน