ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 96.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.2 ทอง 4  
5 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) สพป. อำนาจเจริญ 89.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89.8 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป. อุดรธานี เขต 3 89.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตรางสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 88.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านระกาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.4 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. อุดรธานี เขต 1 88.4 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส สพป. เลย เขต 3 88.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.2 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.2 ทอง 12  
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านก้อนเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.8 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป. มุกดาหาร 87.8 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. นครพนม เขต 2 87.4 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.2 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.2 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านท่าคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.6 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.6 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี สพป. สกลนคร เขต 3 86.4 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านดอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.2 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.2 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.2 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.2 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านโคกข่า สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.8 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.8 ทอง 35  
37 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.8 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.6 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.6 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. สกลนคร เขต 1 85.6 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 85.4 ทอง 41  
42 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.4 ทอง 41  
43 โรงเรียนโนนกราดสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.4 ทอง 41  
44 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.2 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. บึงกาฬ 85.2 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.8 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.8 ทอง 48  
50 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ สพป. ยโสธร เขต 1 84.6 ทอง 50  
51 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.6 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.4 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.4 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 84.2 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.2 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.6 ทอง 56  
57 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.4 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 83.4 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านสระภู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.2 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.8 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน