ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 79.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 75.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) สพป. บึงกาฬ 73.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 69.5 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 69.5 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69.5 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง สพป. ยโสธร เขต 1 68.5 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67.5 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 66.5 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 64.5 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 53.5 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 46 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 43 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 32.5 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
31 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน