ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88.57 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.34 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านระกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 79.49 เงิน 10  
11 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.17 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.16 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77.84 เงิน 13  
14 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75.17 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 73.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 72.17 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71.83 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 68.83 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านเมืองไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66.66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 62.66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สพป. บึงกาฬ 62.5 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนวังทอง สพป. อุดรธานี เขต 3 61.5 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 61.17 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 61.17 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 60.17 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 59.01 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 58.17 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 57 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 55.66 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 47.51 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 - -  
37 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
38 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน