ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 99.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 98.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 97.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) สพป. บึงกาฬ 97.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 97.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 97 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 96.7 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 96.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 96.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ สพป. นครราชสีมา เขต 2 95.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95 ทอง 16  
17 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.8 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94.3 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.1 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.9 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 93.8 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 93.5 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93.2 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 92.8 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 92.6 ทอง 28  
29 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 92.5 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.2 ทอง 30  
31 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 89.8 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89.7 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า สพป. เลย เขต 2 89.5 ทอง 34  
35 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.2 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านพนอม สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.8 ทอง 37  
38 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.5 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.2 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านแทรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 43  
44 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.8 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.5 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.2 ทอง 47  
48 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.5 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 51  
52 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 52  
53 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน