ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองไฮวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแดง สพป. สุรินทร์ เขต 3 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 59 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 58 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 57 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 56 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 53 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 53 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 53 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 51 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 50 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 50 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 50 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนบ้านผือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 49 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 49 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 49 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 48 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 47 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 47 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านสะแบง สพป. อุดรธานี เขต 3 46 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 45 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 45 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 45 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 45 เข้าร่วม 42  
46 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 43 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 42 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 42 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 41 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 41 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 40 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 3 39 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 39 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 39 เข้าร่วม 52  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 38 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 37 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน