ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 92.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 90.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 2 90.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 89.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 86.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.25 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 84.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.75 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.5 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.75 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.75 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.75 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน สพป. เลย เขต 1 81.75 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.75 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.5 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.25 ทอง 34  
35 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 81.25 ทอง 34  
36 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80.75 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.5 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.25 ทอง 39  
40 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.25 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.75 เงิน 46  
47 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 78.75 เงิน 46  
48 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.75 เงิน 46  
49 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78.5 เงิน 49  
50 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78.5 เงิน 49  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 78.25 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 78.25 เงิน 51  
53 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.75 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.5 เงิน 55  
56 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77.5 เงิน 55  
57 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.25 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.75 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน