ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 สพป. อำนาจเจริญ 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.93 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92.5 ทอง 5  
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม สพป. เลย เขต 1 92.38 ทอง 7  
8 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92.37 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 92.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92.25 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.12 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 91.81 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 91.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91.37 ทอง 15  
16 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 91 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 18  
19 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 18  
20 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 89.63 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.44 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 89.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.56 ทอง 25  
26 โรงเรียนมารีย์ธงชัย สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.25 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 88.25 ทอง 26  
28 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.87 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.75 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 87.75 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.5 ทอง 32  
33 โรงเรียนศรีเทพบาล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.5 ทอง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.25 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 35  
36 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 35  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.75 ทอง 38  
39 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.5 ทอง 39  
40 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.25 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านคำแก้ว สพป. บึงกาฬ 86 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.37 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.25 ทอง 44  
45 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก สพป. นครพนม เขต 1 85.12 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.81 ทอง 47  
48 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.75 ทอง 48  
49 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา สพป. ยโสธร เขต 2 84.5 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.5 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย สพป. เลย เขต 3 84.5 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.25 ทอง 52  
53 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก สพป. หนองคาย เขต 2 84.25 ทอง 52  
54 โรงเรียนวังน้ำพุ สพป. เลย เขต 2 83.75 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.5 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.5 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.25 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.25 ทอง 57  
59 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 83.13 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 60  
61 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.25 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน