ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 6  
10 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสังเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 10  
15 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 10  
16 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 10  
17 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 17  
20 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 17  
21 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 17  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 22  
28 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 22  
29 โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 32  
34 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 32  
35 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -  
36 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -  
37 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -  
38 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน