ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 4  
14 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 4  
15 โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านคำฮี สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 15  
21 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 15  
22 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 15  
23 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 15  
24 โรงเรียนบ้านนาแสง สพป. บึงกาฬ 88 ทอง 15  
25 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 15  
26 โรงเรียนบ้านม่วงดง สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 15  
27 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 15  
28 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 15  
29 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 15  
30 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 15  
31 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 15  
32 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 15  
33 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 15  
34 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 15  
35 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 15  
36 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 15  
37 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 15  
38 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 15  
39 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 15  
40 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 15  
41 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 15  
42 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 15  
43 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 15  
44 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 15  
45 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 15  
46 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 15  
47 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 15  
48 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 15  
49 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านสองคร สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 49  
53 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 49  
54 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 49  
55 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 55  
59 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน