ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 11  
17 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 11  
18 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 11  
19 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 19  
26 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 19  
27 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 19  
28 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 19  
29 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 81 ทอง 29  
36 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 29  
37 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 29  
38 โรงเรียนบ้านโนนเลียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 29  
39 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 29  
40 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 29  
41 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 41  
48 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 41  
49 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 41  
50 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 41  
51 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 41  
52 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 41  
53 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 41  
54 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 41  
55 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 41  
56 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 41  
57 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 41  
58 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 41  
59 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 41  
60 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 41  
61 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน